MENU
Đặt bàn
Hotline : 02043 898 888

Đặt bàn

Rua Vang Group餐厅

  • Trụ sở chính: Thanh Nien,Le Loi, Bac Giang,越南Bac Giang
  • Hotline: 02043 898 888 - Delivery: 1800 1111
  • Website: http://ruavanggroup.webhotel.vn

 

/ /
: :

 

loading
02043 898 888
Back to Top